contact-us
telegraminstaFacebook
about-header
فدک نو در سال 1368 با کادری مجرب و با استعانت از خداوند متعال کار خود را در بازار خیام تهران شروع و تا به امروز تعداد بسیاری پروژه های کوچک و بزرگ اجرا نموده استbio-photo
اکنون با گذشت بیش از دو دهه فعالیت در زمینه تامین قطعات و ملزومات صنعتی با کوله باری از تجربه در خدمت صنایع نفتی ، نیروگاهی ، غذایی و آبرسانی انجام وظیفه میکنیم.
امید است که در راه سازندگی میهن اسلامی سهمی هر چند اندک داشته باشیم